Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Nederländerna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska förbindelser SÖ 2011:12

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 12
Avtal med Nederländerna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska förbindelser
Paris den 10 september 2009

Regeringen beslutade den 3 september 2009 att underteckna avtalet. Den 26 november 2009 beslutade regeringen att godkänna avtalet. Godkännande meddelades den 12 april 2010. Avtalet trädde i kraft den 2 juni 2011.

Riksdagsbehandling: Prop. 2009/10:26, bet. 2009/10:Sku 19, Rskr. 2009/10:55, SFS 2009:1287-88

Laddar...