Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter SÖ 2012:41

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 41
Regeringen beslutade den 3 september 2009 att underteckna avtalet. Den 26 november 2009 beslutade regeringen att underrätta Nederländerna om att avtalet godkänts och den Nederländska regeringen underrättades den 12 april 2010. Avtalet trädde ikraft den 20 april 2011. Riksdagsbehandling: Prop. 2009/10:25, bet. 2009/10:SkU20, rskr 2009/10:56.

Laddar...