Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

(Ny version) Försvarsminister Pål Jonson till Amsterdam för ministermöte inom försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force

Publicerad

Den 13 juni träffas försvarsministrar i de tio länder som ingår i det operativa försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF). Mötet ska bland annat handla om fortsatt stöd till Ukraina, hur JEF ska utvecklas som ett komplement till Nato och om kommande övningar.

Vid mötet hålls även scenariobaserade diskussioner där ministrarna ställs inför olika situationer och få diskutera hur de skulle kunna agera inom JEF.

Samarbetet inom JEF gör det möjligt att snabbt och flexibelt agera vid militära hot i Norra atlanten, nordområdena och Östersjöområdet. JEF-ländernas försvarsmakter övar tillsammans flera gånger om året.

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand

 

Om Joint Expeditionary Force (JEF)

Sverige deltar sedan 2017 i försvarssamarbetet JEF (Joint Expeditionary Force) som är ett ramverk för en snabbinsatsstyrka som leds av Storbritannien. JEF är ett komplement till Nato och gör det möjligt att snabbt agera och sätta ihop en styrka från olika stridskrafter. Vid behov ska JEF kunna agera självständigt eller inom en FN-, Nato- eller EU-insats. Deltagande nationer beslutar självständigt och från fall till fall om och hur de vill delta i en insats. 

Försvarsministrarna i JEF:s partnerländer möts två gånger om året.

I samarbetet ingår 10 länder: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige.

Justering ny version

Denna version har justerats med ny rubrik samt kontaktuppgifter.