Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Statsbesök från Nederländerna

Publicerad

Nederländernas kungapar, DD.MM. Konung Willem-Alexander och Drottning Máxima, avlägger statsbesök i Sverige 11–13 oktober 2022 på inbjudan av H.M. Konungen.

Syftet med statsbesöket är att befästa och främja de långvariga och mycket goda förbindelserna mellan Sverige och Nederländerna, som går tillbaka till 1600-talet. Länderna arbetar tillsammans för att göra Europa grönare, mer motståndskraftigt och ekonomiskt starkare. Statsbesöket kommer att fokusera på frågor om grön innovation, inklusive energiomställning och livsvetenskap, maritima relationer och jämställdhet. Även andra ämnen kan bli aktuella som berör ländernas gemensamma värderingar och lösningar för nuvarande och framtida utmaningar.

Besöket är tre dagar långt och äger rum i Stockholm och Göteborg.

Mer information om programmet, deltagare och medieackreditering publiceras närmare besöket.

Presskontakt

Boel Lindbergh
Chef UD:s internationella presscenter
Telefon 08-405 50 08
Mobil 072-735 50 08
e-post till Boel Lindbergh
Rebecca von Schreeb
Departementssekreterare Europaenheten
Telefon 08-405 25 60
Mobil 070-210 43 97
e-post till Rebecca von Schreeb