Uzbekistan

Sveriges bilaterala relationer med Uzbekistan har expanderat under de senaste åren. Sverige följer noga den omfattande moderniseringsprocess som pågår i Uzbekistan. Demokrati, öppenhet och respekt för mänskliga rättigheter är några av de viktigare frågorna i den bilaterala dialogen.

Samarbetet med Uzbekistan och Sveriges engagemang för landets utveckling sker också i hög grad genom arbetet inom EU, som under 2019 antog en ny strategi för Centralasien. Den nya strategin ersätter en tidigare strategi från 2007 och anpassar EU:s politik till de nya möjligheter som växer fram i regionen. Sverige stödjer också multilaterala organisationer som är verksamma i Centralasien.

Dåvarande utrikesminister Ann Linde besökte Tadzjikistan i april 2021 i samband med Sveriges ordförandeskap i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Flera svenska näringslivsdelegationer har under senare år besökt Uzbekistan med fokus på bland annat gruvnäring, verkstadsindustri, energi, transport, utbildning och telekommunikation. Flera svenska företag är verksamma i Uzbekistan.

Sveriges ambassadör till Uzbekistan tillträdde i september 2015. Ambassadören är baserad i Stockholm och reser regelbundet till Uzbekistan. Uzbekistan öppnade en ambassad i Stockholm 2022.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Uzbekistan

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 7 träffar.