Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer till Sverige

Publicerad

Fyra ambassadörer överlämnade onsdagen 12 december 2018 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

H.E. Mr. Ri Won Guk, Demokratiska Folkrepubliken Korea (Nordkorea)

har examina i internationella relationer. Ri Won Guk har, efter att ha tjänstgjort som militär i fyra år, börjat sin karriär i utrikesministeriet 1987. Han har de senaste åren innehaft bl.a. följande befattningar:

2003 - Enhetschef, personalenheten, utrikesministeriet

1999 – 2002 Ambassadråd, Nordkoreas ambassad i Pakistan

1993 – 1999 Handläggare och seniorutredare, Asienenheten, utrikesministeriet

1990 – 1993 Tredje ambassadsekreterare, Nordkoreas ambassad i Guyana

1987 – 1990 Handläggare, Amerikaenheten, utrikesministeriet.

 

H.E. Mr. Nelson Antonio Tabajara de Oliveira, Brasilien

har examina i filosofi, arkitektur och diplomati. Han har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1983 och har de senaste åren innehaft bl.a. följande befattningar:

2016 - Enhetschef, säkerhetspolitiska enheten 

2015 – 2016 Rådgivare i försvarsfrågor till statssekreteraren för utrikesfrågor

2013 – 2015 Ambassadör, rådgivare till och presschef för utrikesministern

2011 – 2013 Enhetschef, Centralamerika och Karibienenheten 

2008 – 2011 Ministerråd, Brasiliens ständiga representation till konferensen om nedrustning / FN, Genève

2003 – 2008 Kansliråd, gruppchef samt delegat, OAS

2001 – 2003 Kanslichef hos direktören, enheten för internationella organisationer

2000 – 2001 Chargé d’affaires, a.i., Brasiliens ambassad i Helsingfors

1999 – 2000  Förste ambassadsekreterare, Brasiliens ambassad i Stockholm. 

 

H.E. Mr. Senadheera Sudantha Ganegama Arachchi, Sri Lanka

har en kandidatexamen i handel samt en magisterexamen i ekonomisk politik och planering. Senadheera Sudantha Ganegama Arachchi har tjänstgjort inom utrikesministeriet sedan 1992 och har de senaste åren innehaft bl.a. följande befattningar:

2016 - Enhetschef, enheten för konsulära frågor, Utrikesministeriet

2012 – 2015 Ambassadör, Sri Lankas ambassad i Egypten

2010 – 2011 Protokollchef, Utrikesministeriet

2005 – 2008 Biträdande myndighetschef, Sri Lankas ambassad i Storbritannien

2003 – 2005 Ministerråd, Sri Lankas ambassad i New Delhi, Indien

2001 – 2002 Departementsråd, enheten för MR, FN och multilaterala frågor, Utrikesministeriet

1997 – 2001 Ambassadråd, Sri Lankas FN-representation, Genève, Schweiz.

 

H.E. Mr. Nabijon Kasimov, Uzbekistan (sidoackrediterad med säte i Berlin)

har en högskoleutbildning inom internationell ekonomi. Han har tjänstgjort i utrikesdepartementet sedan 1994 och har de senaste åren innehaft bl.a. följande befattningar:

2017 - Ambassadör, Uzbekistans Ambassad i Berlin

2013 – 2017 Ordförande, Föreningen för privata turistorganisationer

2008 – 2013 Styrelseledamot, rådgivare till ordföranden, Uzbekistans handelskammare

2004 – 2008 Vice ordförande, Uzbekistans handelskammare

2003 – 2004 Avdelningschef, Utrikesdepartementet, Uzbekistan

2000 – 2003 Ambassadråd, Ekonomi- och Handelsavdelningen, Uzbekistans ambassad i Berlin

1999 – 2000 Andra ambassadsekreterare, Ekonomi och Handelsavdelningen, Uzbekistans ambassad i Berlin 

1996 – 1999 Chef, exportavdelningen,”Uzmarkazimpex”, Utrikesdepartementet.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst