Hoppa till huvudinnehåll

Estland

Relationerna mellan Sverige och Estland är mycket goda med en nära dialog, såväl bilateralt som inom det nordisk-baltiska samarbetet (NB8), EU (NB6) och i andra internationella organisationer. Estland var dessutom ett av de första länderna att godkänna Sveriges Natoansökan.

Det finns starka band mellan Sverige och Estland. Estland var en del av Sverige mellan 1561 och 1721. Under andra världskrigets slutskede kom uppskattningsvis 25 000 ester och 7 000 estlandssvenskar som flyktingar till Sverige. Efter Estlands återvunna självständighet 1991 blev Sverige det första land att öppna en ambassad i Tallinn. Sverige var mycket engagerat i Estlands reformprocess under 1990-talet och likaså inför Estlands anslutning till EU.

Estlands syn på försvar och säkerhet grundar sig i landets geopolitiska läge och historiska bakgrund. År 2004 uppfylldes två långsiktigt viktiga mål för Estland då landet blev medlem i både EU och Nato. 2011 anslöts Estland även till eurozonen.

Estland värnar det goda samarbetet runt Östersjön och framhåller vikten av att främja nordisk-baltiskt samarbete. Sverige och Estland har bred samsyn i EU-relaterade frågor.

Sverige har stora näringslivsintressen i Estland. Sverige är en av de största utländska investerarna i Estland. Betydande investeringar har gjorts i finanssektorn, där Swedbank och SEB tillhör Estlands största banker. Stora investeringar har även gjorts av bl.a. Ericsson, Telia, Stora Enso och ICA. De svenska företagen i Estland har ett gott rykte i hållbarhets- och jämställdhetsfrågor.

Estland och Sverige ligger båda i framkant inom digitalisering, där goda möjligheter finns för närmare samarbete. Estland genomför även satsningar inom grön omställning. Svenska erfarenheter på området möts av stort intresse.

Sverige besöks varje år av ett stort antal estniska turister och anses även vara en intressant studiedestination för estniska studenter. Översättningar av svensk skönlitteratur, såväl deckare och klassiska författare som barnböcker, publiceras av flera estniska förlag. I Estland förekommer även svenskundervisning på bland annat flera gymnasieskolor.

Med anledning av att Estland 2018 firade 100 år av självständighet instiftades en svensk-estnisk samarbetsfond för ökat utbyte och kunskapsdelning mellan ester och svenskar, med särskilt fokus på den unga generationen. Som grundbidrag avsatte den svenska regeringen 10 miljoner kronor.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Sveriges förbindelser med omvärlden

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt.

Innehåll om Estland

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 58 träffar.

Laddar...