Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Besök i Tallinn på temat primärvård, krisberedskap och digitalisering

Publicerad

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besökte Estlands huvudstad Tallinn den 13 december. Ministern deltog bland annat i en högnivåkonferens om hälsosystem, anordnad av WHO och Estlands socialdepartement, och gjorde även verksamhetsbesök vid vårdmottagningar och sjukhus.

  • Närbild på sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson på en skärm.

    Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson deltog under konferensen ”Trust and transformation” vid ett panelsamtal med bland annat Lettlands hälsominister om utvecklingen av hälsosystemen mot att de bättre möter befolkningens behov och förväntningar, till exempel genom innovation, nya vårdmodeller och ny teknik.

    Foto: Martin Premmert/Regeringskansliet

  • Foto på ett panelsamtal på en scen. En stor skärm bakom deltagarna med texten "Making transformation a reality"

    Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson deltog under konferensen ”Trust and transformation” vid ett panelsamtal med bland annat Lettlands hälsominister om utvecklingen av hälsosystemen mot att de bättre möter befolkningens behov och förväntningar, till exempel genom innovation, nya vårdmodeller och ny teknik.

    Foto: Martin Premmert/Regeringskansliet

– Det var en givande resa till vårt baltiska grannland där jag bland annat träffade ministerkollegor från Estland, Finland och Litauen. Även Ukrainas hälsominister var på plats, och jag betonade vikten av att fortsatt stödja Ukraina. Det svenska stödet till Ukraina ligger fast, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Konferensen ”Trust and transformation” uppmärksammar 15 årsjubileet av ”the Tallinn Charter”, en resolution som fastslog att hälsa, hälsosystem och ekonomisk utveckling är nära sammanlänkande och utgifter för att uppnå hälsa borde ses som en investering snarare än en kostnad.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson deltog under konferensen vid ett panelsamtal med bland annat Lettlands hälsominister om utvecklingen av hälsosystemen mot att de bättre möter befolkningens behov och förväntningar, till exempel genom innovation, nya vårdmodeller och ny teknik.

– Patienternas engagemang och medverkan är avgörande för att vi ska lyckas bygga effektiva sjukvårdssystem som faktiskt motsvarar människornas behov och förväntningar. Deras engagemang är avgörande, inte bara på individnivå utan även på strukturnivån, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Verksamhetsbesök om estnisk hälso- och sjukvård

Ministern besökte under dagen flera vårdinrättningar i Tallinn, bland annat primärvårdsmottagningen Linnamõisa Perearstikeskus för lära sig mer om hur Estland har strukturerat sin vårdkedja, jobbar med digitalisering i primärvården och hur beredskapsfrågorna spelar in i arbetet. Ministern besökte också regionsjukhuset Põhja Eesti Regionaalhaigla, som erbjuder vård inom de flesta specialistområden.

Estland är en av Europas mest digitaliserade länder, och det märks även på hälso- och sjukvården. Ett av mötena under dagen var därför med kompetenscentret TEHIK, som bland annat arbetar med att skapa e-hälsotjänster till den offentliga vården. Ministern fick en presentation av de viktigaste stegen i digitaliseringsprocessen av den estniska hälso- och sjukvården.

Viktiga tillfällen till samtal ministrar emellan

Under besöket i Tallinn träffade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson flera av sina europeiska ministerkollegor vid så kallade bilaterala möten. Mötena är viktiga tillfällen för svenska och utländska statsråd för att knyta kontakter och byta erfarenheter med varandra. Sjukvårdsministern hade bilaterala möten med Estlands hälsominister Riina Sikkut och Finlands social- och hälsovårdsminister Kaisa Juuso. Fokus för samtalen var bland annat samarbete inom sjukvårdens beredskap.

Laddar...