Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Statsbesök till Estland

Publicerad

Kungaparet avlägger statsbesök i Estland 2–4 maj 2023 på inbjudan av president Alar Karis. Medlemmar av den svenska regeringen kommer att ingå i delegationen som medföljer.

Syftet med statsbesöket är att fördjupa den mycket goda relationen mellan Estland och Sverige, inklusive relationen i EU där Estland och Sverige är likasinnade i många frågor. Besöket ska vidare bidra till ett fördjupat samarbete inom säkerhet och försvar samt ett närmare samarbete mellan svenskt och estniskt näringsliv med fokus på digitalisering och grön omställning. Utbildning och forskning är andra huvudteman för besöket.

Medlemmar av den svenska regeringen och representanter för svenska näringslivsorganisationer och företag kommer att ingå i delegationen som medföljer.

Det tre dagar långa statsbesöket äger rum i Tallinn och Tartu.

Mer information om program och deltagare kommer att publiceras närmare besöket.

För redaktionen

Svenska medierepresentanter som är intresserade av att bevaka besöket är välkomna att kontakta Boel Lindbergh, kontaktuppgifter nedan.

Presskontakt

Boel Lindbergh
Chef UD:s internationella presscenter
Telefon 08-405 50 08
Mobil 072-735 50 08
e-post till Boel Lindbergh
Fredrike Tamas Hermelin
Kansliråd, Europa och Nordamerikaenheten
Telefon 08-405 36 65
Mobil 073-095 66 71
e-post till Fredrike Tamas Hermelin