Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia

Publicerad

I promemorian föreslås att det införs ett nytt undantag från det straffsanktionerade förbudet mot dykning och annan undervattensverksamhet vid vraket efter passagerarfartyget Estonia. Undantaget omfattar sådan verksamhet som avser att utreda fartygets förlisning.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia

    I lagrådsremissen föreslår regeringen att det införs ett nytt undan­tag från det straff­sanktionerade förbudet mot dykning och annan under­vattens­verk­sam­het vid vraket efter passa­gerar­fartyget Estonia. Undan­taget omfat­tar sådan verk­sam­het som avser att utreda fartygets förlisning.

Proposition (1 st)

  • Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia

    I propositionen föreslår regeringen att det införs ett nytt undantag från det straff­sanktio­nerade för­budet mot dykning och annan under­vattens­verk­samhet vid vraket efter passa­gerar­fartyget Estonia. Undan­taget omfattar sådan verk­samhet som avser att utreda fartygets förlisning.

Laddar...