Albanien

Sverige har diplomatiska förbindelser med Albanien sedan 1969 och har en ambassad i Tirana. Albanien har en ambassad i Stockholm.

Sverige stödjer den pågående omfattande reformprocess som syftar till ett framtida albanskt medlemskap i EU. Ett Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Albanien och EU trädde i kraft 2009 och 2014 blev Albanien ett kandidatland till EU. År 2022 inleddes Albaniens anslutningsförhandlingar med EU. Sedan 2010 råder viseringsfrihet för resor mellan Albanien och EU. Albanien blev medlem i Nato 2009.

Sveriges reformsamarbete med Albanien styrs av Strategin för Sveriges reformsamarbete med Västra Balkan och Turkiet 2021–2027. Stödet till Albanien uppgår till närmare 100 miljoner kronor per år. Reformstödet bör som utgångspunkt bidra till Albaniens EU-närmande. Verksamheten på Västra Balkan ska bidra till följande mål: mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet; fredliga och inkluderande samhällen; miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser; samt inkluderande ekonomisk utveckling.

Det svenska stödet genomförs samordnat med/eller som komplement till de insatser som genomförs inom ramen för EU:s instrument för stöd inför anslutningen (IPA III) som uppgår till ca 14,2 miljarder euro för hela regionen under perioden 2021–2027.

Ett tiotal svenska företag finns på plats i Albanien. Därtill deltar ett stort antal svenska myndigheter i genomförandet av det svenska reformsamarbetet med Albanien.

Den svenska charterturismen till Albanien har ökat under de senaste åren.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Albanien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 16 träffar.