Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer till Sverige

Publicerad Uppdaterad

Följande fyra ambassadörer överlämnade tisdagen den 18 november 2014 sina kreditivbrev till H.M. Konungen:

Ilir Abdiu, Albanien

Albaniens nyutnämnde ambassadör Ilir Abdiu är född 1951 och har en väletablerad och god relation med Sverige. Ambassadör Abdiu har under de senaste åren innehaft bland annat följande befattningar:

 • 1997-2013: Honorärkonsul för Sverige i Tirana
 • 1992-2012: Atlas Copcos representant i Albanien
 • 1989-1992: Handelsråd vid Albaniens ambassad i Stockholm

Samuel Chihondo Mhango, Zimbabwe

Zimbabwes nyutnämnde ambassadör Samuel Chihondo Mhango är född 1958 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1985. Han har bland annat innehaft följande befattningar:

 • 2014: Chargé d'affaires vid Zimbabwes ambassad i Pretoria, Sydafrika
 • 2011-2014: Minister vid ambassaden i Sydafrika
 • 2011: Minister vid ambassaden i Addis Abeba, Etiopien

Joseph Cole, Malta

Maltas nyutnämnde ambassadör Joseph Cole, med säte i Haag, är född 1955 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1977. Under de senaste åren har han innehaft bland annat följande befattningar:

 • 2014-: Ambassadör i Haag
 • 2013-2014: Kabinettssekreterare
 • 2012-2013: Ambassadör i Washington

Kyaw Zwar Minn, Myanmar

Myanmars nyutnämnde ambassadör Kyaw Zwar Minn, med säte i London, är född 1958 och har en bakgrund i det militära. Han inträdde i utrikesministeriets tjänst 2008 och har under de senaste åren innehaft bland annat följande poster:

 • 2013-: Ambassadör i London
 • 2011-2013: Ambassadör i Frankrike
 • 2008-2011: Ministerråd och därefter biträdande chef, med ställning som ambassadör, vid Myanmars FN-delegation i New York

Fakta: Kreditivbrev

Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ett lands statschef för en ambassadör, som är utsedd att representera landet. Kreditivbrevet överlämnas till H.M. Konungen i audiens när den nye ambassadören påbörjar sin tjänst i Sverige.