Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Albanien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på för SÖ 1999:15

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Avtal med Albanien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Stockholm den 26 mars 1998