Hoppa till huvudinnehåll

Azerbajdzjan

Sedan EU och Azerbajdzjan ingick ett Partnerskaps- och samarbetsavtal (PSA) 1999 har förbindelserna med EU gradvis fördjupats.

Azerbajdzjan ingår i EU:s Östliga partnerskap, som bland annat syftar till att stödja reformprocesser, demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. År 2018 enades EU och Azerbajdzjan om nya partnerskapsprioriteringar, som vägleder och stärker partnerskapet. Förhandlingar pågår sedan flera år om ett nytt avtal, som ska ersätta PSA. EU och Azerbajdzjan har ingått viseringsförenklings- och återtagandeavtal som trädde i kraft 2014, vilket innebär förenklade procedurer för azerbajdzjanska medborgare att erhålla korttidsvisum för resor in i EU. Den 19 juli 2022 undertecknade EU och Azerbajdzjan ett samförståndsavtal om energileveranser och grön omställning. Avtalet förutser att Azerbajdzjan ska öka sin gasexport till EU fram till år 2027, i syfte att ersätta bortfallet av rysk gas efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Det pågår en konflikt mellan Armenien och grannlandet Azerbajdzjan sedan över trettio år, och parterna har inte förhandlat fram något fredsavtal. EU har sedan våren 2023 en civil krishanteringsinsats på plats i Armenien (EUMA) med syftet att bidra till stabilitet på marken och förtroendebyggande mellan parterna. Hösten 2023 genomförde Azerbajdzjan en militär operation i regionen Nagorno-Karabach, som ledde till att landet återupprättade sin kontroll över området.

EU stödjer även Azerbajdzjan genom EU:s internationella grannskaps- och samarbetsinstrument Global Europe (NDICI). Syftet med Global Europe är att bekämpa fattigdom, främja hållbar utveckling samt fred och stabilitet i hela regionen, genom att stödja civilsamhället och politiska och ekonomiska investeringar i partnerländerna. NDICI har en total budget på cirka 79 miljarder EUR för perioden 2021–2027. Azerbajdzjan ingår också i Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P).

Sveriges reformsamarbete med Azerbajdzjan sker inom ramen för regionala insatser och samarbeten genom regeringens strategi för Östeuropa för perioden 2021–2027. Till exempel genomför Svenska Institutet viss regional utbytesverksamhet som inkluderar Azerbajdzjan, bland annat kulturellt och akademiskt utbyte.

Svensk export till Azerbajdzjan är diversifierad och uppgick 2022 till omkring 220 miljoner kronor. Exporten bestod främst av elektronik, verkstadsprodukter och maskiner. Sveriges import från Azerbajdzjan uppgick 2022 till två miljoner kronor och bestod främst av textilvaror och plastprodukter. Sverige har en ambassad i Baku, där Tobias Lorentzson är ambassadör. Azerbajdzjan har en ambassad i Stockholm med ambassadör Zaur Ahmadov.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Sveriges förbindelser med omvärlden

Sverige har en lång tradition av aktiv utrikespolitik, med omfattande och nära bilateralt och multilateralt samarbete, såväl i vår del av världen som globalt.

Innehåll om Azerbajdzjan

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 14 träffar.

Laddar...