Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Tobias Billström deltog i EU:s utrikesministermöte

Publicerad

Utrikesminister Tobias Billström deltog i EU:s utrikesministermöte (FAC) i Luxemburg den 23 oktober.

Utrikesministrarna från EU:s medlemsländer diskuterade flera aktuella frågor och störst fokus lades på läget i Mellanöstern.

– Givet den allvarliga utvecklingen välkomnar jag att FAC diskuterar situationen i Israel och regionen, säger utrikesminister Tobias Billström. EU står enat i fördömandet av terroristorganisationen Hamas attacker mot Israel och i vår uppslutning för Israels rätt att försvara sig i linje med internationell humanitär rätt. Det är viktigt att Israels legitima respons sker i enlighet med folkrätten. Det humanitära läget i Gaza är allvarligt. För att undvika ytterligare regional eskalering och spridning är det väsentligt att de diplomatiska ansträngningarna intensifieras. På längre sikt behövs också förnyade insatser för en hållbar fred. EU och Sverige ser ingen annan väg framåt än en förhandlad tvåstatslösning, säger utrikesminister Tobias Billström.

EU:s fortsatta och långsiktiga stöd till Ukraina var också en viktig punkt som diskuterades på mötet.  

– Rysslands aggression mot Ukraina fortsätter naturligtvis att stå på dagordningen vid EU:s utrikesministermöten. Stöd till Ukraina så länge som det krävs, tryck på Ryssland, och säkerställande av internationellt stöd för denna politik förblir en av regeringens viktigaste prioriteringar, säger utrikesminister Tobias Billström. Även fortsatt och långsiktigt militärt stöd är viktigt. Här kommer ambitiösa och långsiktiga säkerhetsåtaganden från EU att utgöra en viktig del. EU bör även fortsätta att stödja och uppmuntra Ukrainas viktiga reformarbete och EU-närmande.

På dagordningen vid mötet i Luxemburg stod även Armenien-Azerbajdzjan.

– Diskussionen om Armenien och Azerbajdzjan är ett viktigt tillfälle att stärka EU:s stöd till Armenien i detta utsatta läge, säger utrikesminister Tobias Billström. EU bör också uppmana Azerbajdzjan att engagera sig i förtroendeskapande åtgärder gentemot de etniska armenier som finns kvar eller vill återvända till Nagorno-Karabach och tydligt signalera till Azerbajdzjan att unionen är redo att vidta lämpliga åtgärder om situationen förvärras.

Presskontakt

Anna Erhardt
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 85 34
e-post till Anna Erhardt
Tom Samuelsson
Pressekreterare hos utrikesminister Tobias Billström
Telefon (växel) 08-405 10 00