Polen

Efter Polens demokratiska frigörelse 1989, och inträde i EU 2005, står Sverige och Polen mycket nära varandra.

Grunderna till dagens nära relation lades under den polska omvandlings- och demokratiseringsprocessen på 1980-talet. Det svenska stödet till den demokratiska oppositionen i Polen under kommunisttiden hade stor betydelse och fortsatte under tidigt 1990-tal genom stöd till landets EU-integration, lokalt självstyre, pensionssystem, miljöarbete, energieffektivisering och andra ekonomiska och samhälleliga reformer. Det polska intresset för svenska samhällslösningar består. Relationen på det säkerhets- och försvarspolitiska området fördjupas.

Vår bilaterala relation präglas av de starka samhälleliga, ekonomiska och kulturella banden mellan våra länder, liksom av samarbetet inom EU. I samband med det svenska statsbesöket till Polen 2011 undertecknades en bilateral samarbetsdeklaration som har utvecklats till ett strategiskt partnerskap. Det nära bilaterala samarbetet spänner över ett brett spektrum av områden, varav ett är arbetet med att utveckla EU:s Östliga partnerskap, som Sverige och Polen tog initiativet till 2009. Bland andra betydelsefulla inslag finns samarbetet kring EU:s Östersjöstrategi, öst- och säkerhetspolitik, arbetet med att stärka EU:s inre marknad och grannskapspolitik. Det bilaterala säkerhets- och försvarssamarbetet, liksom energi- och miljösamarbetet, utgör andra centrala delar av det strategiska samarbetet med Polen. Ett omfattande besöksutbyte sker på alla nivåer.

Det ekonomiska utbytet med Polen är starkt och växer kontinuerligt. Den svenska exporten till Polen har vuxit de senaste åren, och bara under 2021 växte exporten med 32 procent. Polen är en mycket stor exportmarknad för Sverige, den största i Central- och Östeuropa, och Sverige är tillika en stor exportmarknad för Polen. Det finns i dag cirka 500 svenska företag som har direktinvesterat i Polen. De svenska dotterbolagen är verksamma framför allt inom tillverkningsindustrin, byggbranschen, tjänstesektorn och detaljhandeln.

Även det personliga och kulturella utbytet är stort mellan våra länder. Uppskattningsvis lever över 90 000 personer som är födda i Polen i Sverige och några tusen svenskar är fast bosatta i Polen. Många svenska ungdomar studerar i Polen, framför allt medicin. Turismen ökar i båda riktningarna och Sverige har blivit en allt populärare turistdestination för många polacker, som också uppskattar svensk design, musik och litteratur.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Polen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 64 träffar.