Artikel från Statsrådsberedningen

Valregler och EU:s fördrag i fokus på ministermöte

Publicerad

Frågor om eventuella behov av att revidera EU-fördragen och ändra reglerna för val till Europaparlamentet står på dagordningen när EU:s ministerråd för allmänna frågor möts i Luxemburg 18 oktober. Ministrarna ska också gå igenom situationen för rättsstatens principer i Polen.

EU:s vallagstiftning

Ministrarna ska diskutera Europaparlamentets lagstiftningsresolution som föreslår en reform av EU:s valrättsakt. Reformen föreslås gälla från och med valet till Europaparlamentet 2024.

Reformens syfte är att stärka den demokratiska och gränsöverskridande dimensionen i valen till Europaparlamentet. Därför är ett av huvudförslagen att införa en unionsomfattande valkrets utöver ledamöterna som väljs i valkretsarna i medlemsländerna. Här finns också förslag som harmoniserar partiernas nomineringsprocesser och hur röstlängder och kandidatlistor upprättas.

Regeringen anser att de nya reglerna inte får stå i konflikt med svenska grundlagar och att de inte ska rubba balansen mellan EU:s institutioner. Regeringen är tveksam till en unionsövergripande valkrets och anser att demokrati måste kunna fungera på delvis skilda sätt i medlemsländerna. Det är också grunden i valrättsakten, det vill säga att valet till Europaparlamentet i huvudsak följer de regler som gäller för nationella val.

Konferensen om Europas framtid

Ministrarna ska därutöver följa upp konferensen om Europas framtid som utmynnat i en slutrapport med 49 förslag. Diskussionen på mötet kommer att handla om inställningen till en revision av EU-fördragen.

Det finns i dagsläget ingen samsyn om fördragsändringar och regeringen står inte bakom att en sådan process påbörjas. 

Därutöver får ministrarna en lägesuppdatering av EU-kommissionen om den senaste tidens utveckling av rättsstatens principer in Polen.

Ministrarna ska också förbereda toppmötet mellan EU-ländernas stats- och regeringschefer som äger rum den 20-21 oktober.

EU-ambassadör Lars Danielsson företräder Sverige. 

Mer om allmänna rådets möte 18 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.