Monaco

Sedan 2008 är Sveriges ambassadör till Frankrike sidoackrediterad till Monaco. Sverige har även en generalkonsul i Monaco. I Monaco bor idag cirka 350 svenskar. Monaco har ett generalkonsulat i Stockholm.

Ett särskilt informationsutbytesavtal slöts mellan Sverige och Monaco år 2010, vilket trädde i kraft den 1 januari 2011. Avtalet innebär att Sverige kan utbyta information på skatteområdet med Monaco enligt OECD:s internationellt vedertagna standard.

Det pågår förhandlingar om ett associationsavtal mellan Monaco och EU, vilket Sverige stödjer.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Monaco