Kosovo

Sverige har diplomatiska förbindelser med Kosovo sedan Kosovos självständighetsförklaring 2008 och har en ambassad i Pristina. Kosovo har en ambassad i Stockholm.

Sverige stödjer den pågående omfattande reformprocess som syftar till ett framtida kosovariskt medlemskap i EU. Ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan Kosovo och EU trädde i kraft 2016.

Sveriges reformsamarbete med Kosovo styrs av Resultatstrategin för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014–2020. Stödet till Kosovo uppgår årligen till ca 95 miljoner kronor. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till att hjälpa Kosovo att förbereda sig för ett EU-medlemskap genom stöd främst inriktat på: 1) ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling 2) stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan.

Det svenska stödet genomförs samordnat med/eller som komplement till de insatser som genomförs inom ramen för EU:s instrument för stöd inför anslutningen (IPA) som uppgår till ca 11,7 miljarder euro för hela regionen under perioden 2014–2020.

Sverige bidrar med militära rådgivare till Nato-styrkan KFOR och en rådgivare till NATO Advisory and Liaison Team (NALT). Sverige bidrar också med personal till EU:s rättsstatsuppdrag Eulex (inom bland annat polis, domstol, kriminalvård) liksom till OSSE:s (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) insats i Kosovo.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Kosovo

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 10 träffar.