Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny ambassadör i Kosovo

Publicerad

Regeringen har utsett Karin Hernmarck Ahliny till ambassadör i Pristina.

Karin Hernmarck Ahliny är i dag ministerråd vid ambassaden i Pretoria. Hon har tidigare bland annat varit chef för Sveriges dåvarande sektionskontor i Pristina, tjänstgjort vid ambassaden i Zagreb och OSSE-delegationen i Wien samt varit verksam vid ett flertal enheter i UD:s hemmaorganisation.

Karin Hernmarck Ahliny tillträder sin nya befattning den 1 september i år.