Internationellt utvecklingssamarbete i statens budget

Området bistånd och utveckling omfattas av utgiftsområde 7 Internationellt bistånd i statens budget.

Området omfattar följande anslag:

1:1 Biståndsverksamhet
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete   (Sida)
1:3 Nordiska Afrikainstitutet
1:4 Folke Bernadotteakademin
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd

Kontakt

Planeringsstaben (UD PLAN), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Planeringsstaben (UD PLAN), Utrikesdepartementet, via registrator

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.