Internationellt utvecklingssamarbete i statens budget

Uppdaterad

Området bistånd och utveckling omfattas av utgiftsområde 7 Internationellt bistånd i statens budget.

Området omfattar följande anslag:

1:1 Biståndsverksamhet
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete   (Sida)
1:3 Nordiska Afrikainstitutet
1:4 Folke Bernadotteakademin
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd

Kontakt

Planeringsstaben (UD PLAN), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Planeringsstaben (UD PLAN), Utrikesdepartementet, via registrator

Mer om statens budget

Den 15 april lämnar regeringen 2020 års ekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2020 till riksdagen.