Illustration: FN

Agenda 2030 och globala målen

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

  • Handlingsplan Agenda 2030

    Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet. I denna handlingsplan för 2018–2020 beskriver regeringen ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som förväntas att ge resultat och effekter under kommande år.

Illustration: Finansdepartementet/Regeringskansliet

Sveriges arbete

Sverige har höga ambitioner för att genomföra Agenda 2030 och uppfylla de 17 globala målen, både internationellt och nationellt. I juni 2018 presenterades en handlingsplan för åren 2018-2020.

Foto: Regeringskansliet/FN

De 17 globala målen

Globala målen är universella, integrerade och odelbara, vilket är av stor betydelse för att säkerställa att syftet med Agenda 2030 för hållbar utveckling förverkligas.

Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag Illustration: Regeringskansliet

Uppdrag från regeringen

Flera olika myndigheter fick i samband med beslutet om handlingsplanen i juni 2018 uppdrag från regeringen. Tidigare har även uppdrag getts till ett åttiotal myndigheter, SCB och Agenda 2030-delegationen.

Rapporter
Rapporter Illustration: Regeringskansliet

Myndighetsrapporter

Under 2016 gavs uppdrag till SCB och ett åttiotal myndigheter. Myndigheternas rapporter överlämnades senare samma år och SCB:s slutrapport i oktober 2017.

UN Photo

Havskonferensen 2017

Sverige och Fiji tog gemensamt initiativet till en FN-konferens för att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå mål 14 i FN:s Agenda 2030 om hav och marina resurser.

Illustration: Agenda 2030-delegationen

Agenda 2030-delegationen

Agenda 2030-delegationen har regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030 i nära samverkan med olika aktörer i samhället.

  • Film: Welcome to the future

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 225 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida