Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Finansdepartementet

I riktning mot en hållbar välfärd

Publicerad

Agenda 2030-delegationens nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Ladda ner:

I handlingsplanen identifierar Agenda 2030-delegationen sex områden, där delegationen anser att  Sveriges utmaningar är som störst men där också lösningar finns: Ett jämlikt och jämställt samhälle, Hållbara städer, En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi, Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller, Hållbara och hälsosamma livsmedel och Stärkt kunskap och innovation.

Laddar...