Illustration: FN

Agenda 2030 | Mål 9 | Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Mål 9 | Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 • Orange bakgrund vit text, en kubformation.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 9 av 17; hållbar industri innovationer och infrastruktur. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

  En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Politik som ökar produktionskapaciteten, produktiviteten och den produktiva sysselsättningen, som främjar hållbar industriell utveckling, allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga, hållbara och moderna energitjänster samt hållbara transportsystem och som ger motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet blir alltmer viktig i en urbaniserad värld.

  Att investera i infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser är alla viktiga sätt för att underlätta en hållbar utveckling.

 • Orange bakgrund vita illustrationer, tre delvis genomskinliga kuber inuti den runda symbolen för Agenda 2030.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 9.1. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 9.1 | Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer

  Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

 • Orange bakgrund vita illustrationer, överst en fabriksbyggnad med skorsten och ett löv på taket. Underst tre personer som står och en som sitter i rullstol.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 9.2. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 9.2 | Främja inkluderande och hållbar industrialisering

  Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. Till 2030 avsevärt öka industrins andel av sysselsättning och BNP, i enlighet med nationella förhållanden, och fördubbla denna andel i de minst utvecklade länderna.

 • Orange bakgrund vita illustrationer, till vänster ett mynt, till höger två personer som står. Överst en halvcirkelformad högerpil. Nederst en halvcirkelformad vänsterpil.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 9.3. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 9.3 | Underlätta tillgången till finansiella tjänster och marknader

  Öka tillgången för småskaliga industriföretag och andra företag, i synnerhet i utvecklingsländerna, till finansiella tjänster, inklusive överkomliga krediter, samt deras integrering i värdekedjor och marknader.

 • Orange bakgrund vita illustrationer, en sol skiner på en fabriksbyggnad med solpaneler på taket. Underst ett evighetstecken.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 9.4. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 9.4 | Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

  Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

 • Orange bakgrund vita illustrationer, tre delvis genomskinliga kuber sitter ihop med flera pilar som pekar åt olika håll.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 9.5. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 9.5 | Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn

  Förbättra den vetenskapliga forskningen och industrisektorernas tekniska kapacitet i alla länder, i synnerhet utvecklingsländerna, bland annat genom att till 2030 uppmuntra innovation och väsentligt öka det antal personer som arbetar med forskning och utveckling per 1 miljon människor liksom de offentliga och privata utgifterna för forskning och utveckling.

 • Orange bakgrund vita illustrationer, i mitten ett kugghjul med en jordglob i. Runt om kugghjulet ett flödesschema.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 9.A. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 9.A | Främja utveckling av hållbar infrastruktur i utvecklingsländer

  Främja utbyggnad av hållbar och motståndskraftig infrastruktur i utvecklingsländerna genom ökat finansiellt, teknologiskt och tekniskt stöd till afrikanska länder, de minst utvecklade länderna, kustlösa utvecklingsländer och små önationer under utveckling.

 • Orange bakgrund vita illustrationer, i mitten tre delvis genomskinliga kuber. Runt om sex delvis genomskinliga kuber.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 9.B. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 9.B | Stöd diversifiering och teknikutveckling i inhemsk industri

  Stödja inhemsk teknikutveckling, forskning och innovation i utvecklingsländerna, inklusive genom att säkerställa en gynnsam policymiljö för exempelvis industriell diversifiering och förädling av råvaror.

 • Orange bakgrund vita illustrationer, fyra personer i olika åldrar står bredvid varandra. Ovanför dem en bärbar dator som skickar signaler till en smartphone.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 9.C. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 9.C | Tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla

  Väsentligt öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik samt eftersträva allmän och ekonomiskt överkomlig tillgång till internet i de minst utvecklade länderna senast 2020.

 1. Mål 9
 2. Delmål 9.1
 3. Delmål 9.2
 4. Delmål 9.3
 5. Delmål 9.4
 6. Delmål 9.5
 7. Delmål 9.A
 8. Delmål 9.B
 9. Delmål 9.C

Innehåll om Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1 träffar.