Tilläggsdirektiv till utredning om vindkraft

Publicerad

Regeringen har gett tilläggsdirektiv till utredningen Stärkta incitament för utbyggd vindkraft (M 2022:03). De förslag som utredaren lämnar ska därmed finansieras av verksamhetsutövarna och inte av statsbudgeten.

Den så kallade incitamentsutredningen tillsattes i april 2022 och har i huvudsak två uppdrag. Det ena uppdraget är att föreslå ett system för kompensation till lokalsamhällen och dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad. Det andra uppdraget är att lämna förslag för att stärka kommunernas incitament att medverka till utbyggd vindkraft.

I det andra uppdraget ingick att bedöma om finansieringen av förslagen bör komma från statsbudgeten eller verksamhetsutövarna. Detta har nu ändrats till att finansieringen ska komma från verksamhetsutövarna. Det blir utredarens uppdrag att lämna förslag på hur detta ska ske.

För att klara klimatomställningen och den ökade elektrifieringen i samhället behövs mer fossilfri elproduktion.

– Vindkraften är en viktig del av Sveriges energimix och vår övergång till helt fossilfri elproduktion. Men elproduktionen måste också vara marknadsmässigt hållbar. Därför behövs en väl fungerande elmarknad där staten står neutral mellan olika fossilfria kraftslag och där varje produktionsslag bär sina egna kostnader, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Beslutet om tilläggsdirektivet ligger i linje med Tidö-avtalet, en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. I Tidö-avtalet identifieras bland annat  ”Klimat och energi” som ett viktigt samarbetsprojekt.

– Tilläggsdirektivet gör att utredningen går i takt med regeringens politik på området. Utredningen är viktig för den framtida produktionen av vindkraftsel och jag ser fram emot att till våren ta emot utredarens förslag, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Utredaren ska lämna sina förslag senast den 31 mars 2023.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Om utredningen Stärkta incitament för utbyggd vindkraft (M 2022:03)

Kommittédirektiv till utredningen Stärkta incitament för utbyggd vindkraft (M 2022:03) beslutades av regeringen den 7 april 2022. Samtidigt utsågs kommunalrådet i Leksand Ulrika Liljeberg (C) till särskild utredare. Utredningens övergripande uppdrag är att lämna förslag som stärker kommunernas incitament att medverka till utbyggd vindkraft.