Hoppa till huvudinnehåll
Illustration: FN

Agenda 2030 | Mål 7 | Hållbar energi för alla

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Mål 7 | Hållbar energi för alla

 • Gul bakgrund vit text, en sol med en strömbrytare i mitten.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 7 av 17; hållbar energi för alla. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

  Global tillgång till modern och förnybar energi, och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt.

  En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Andelen fossil energi utgör nästan 80 procent av den totala energitillförseln globalt. Mer kraftfulla åtgärder ska göras för att påskynda omställningen till ett mer hållbart energisystem globalt. Efterfrågan på energi väntas enligt International Energy Agency öka med 37 procent till 2040. Samtidigt lever en stor del av jordens befolkning utan tillgång till el och en än större andel har endast träkol som energiresurs för matlagning, vilket är ett stort miljö- och hälsoproblem framförallt för kvinnor och flickor. Avsaknaden av el och hälso- och miljömässigt hållbara bränslen är en stor utmaning för fattigdomsbekämpning.

 • Gul bakgrund vita illustrationer, sex personer i olika åldrar som står tillsammans under en sol med en strömbrytare i mitten.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 7.1. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 7.1 | Tillgång till modern energi för alla

  Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.

 • Gul bakgrund vita illustrationer, en sol med en strömbrytare i mitten omgärdas av en krans bestående av fyra elsladdar och fyra blad.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 7.2. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 7.2 | Öka andelen förnybar energi i världen

  Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.

 • Gul bakgrund vita illustrationer, i mitten en sol med ett gångertecken och siffran två i mitten. Överst en halvcirkelformad pil åt höger, underst en halvcirkelformad pil åt vänster
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 7.3. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 7.3 | Fördubbla ökningen av energieffektivitet

  Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

 • Gul bakgrund vita illustrationer, en sol med en strömbrytare i mitten. Runt om solen ett flödesschema.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 7.A. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 7.A | Tillgängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi

  Till 2030 stärka det internationella samarbetet för att underlätta tillgång till forskning och teknik inom ren energi, inklusive förnybar energi, energieffektivitet samt avancerad och renare fossilbränslebaserad teknik, samt främja investeringar i energiinfrastruktur och ren energiteknik.

 • Gul bakgrund vita illustrationer, ett kugghjul med en jordglob i. Runt om kugghjulet en elsladd.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 7.B. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 7.B | Bygg ut och förbättra infrastrukturen för energi i utvecklingsländerna

  Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera tekniken för att leverera moderna och hållbara energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

 1. Mål 7
 2. Delmål 7.1
 3. Delmål 7.2
 4. Delmål 7.3
 5. Delmål 7.A
 6. Delmål 7.B

Innehåll om Mål 7: Hållbar energi för alla

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1 träffar.

Laddar...