Hoppa till huvudinnehåll
Illustration: FN

Agenda 2030 | Mål 5 | Jämställdhet

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Mål 5 | Jämställdhet

 • Rödorange bakgrund vit text, en symbol för jämställdhet.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 5 av 17; jämställdhet. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

  Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste upphöra.

  Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som samhället i stort och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Sociala normer och sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor och flickor måste förändras. Den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män av det obetalda hem- och hushållsarbetet utgör ett stort hinder för kvinnors och flickors möjlighet att utbilda sig och delta på arbetsmarknaden och i samhället på samma villkor som pojkar och män. Ett samhälles välstånd ökar då kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar genom sina resurser och kunskaper. Att tillvarata kvinnors förmågor och initiativkraft är en viktig drivkraft för utveckling. Fattigdomen minskar och ekonomisk produktivitet och tillväxt ökar när kvinnor deltar i ekonomin och på arbetsmarknaden, har tillgång till resurser och tillträde till fungerande marknader.

 • Rödorange bakgrund vita illustrationer, tre personer i olika åldrar står bredvid varandra, håller händerna och höjer armarna i luften.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 5.1. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 5.1 | Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

  Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.

 • Rödorange bakgrund vita illustrationer, i mitten står en person klädd i klänning med en blixt genom överkroppen. Runt om personen en vit cirkel med ett vitt streck igenom.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 5.2. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 5.2 | Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor

  Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.

 • Rödorange bakgrund vita illustrationer, i mitten står ett barn i klänning, två tofsar i håret och en blixt genom underlivet. Runt om personen en vit cirkel med en ädelsten ovanpå och ett vitt streck igenom.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 5.3. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 5.3 | Avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning

  Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

 • Rödorange bakgrund vita illustrationer, två föräldrar med ett nyfött barn och ett större syskon står tillsammans under ett tak.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 5.4. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 5.4 | Värdesätt obetalt omsorgsarbete och främja delat ansvar i hushållet

  Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar inom hushållet och familjen, i enlighet med vad som är nationellt lämpligt.

 • Rödorange bakgrund vita illustrationer, två personer står i var sin talarstol, håller varann i handen med armarna lyfta mot himlen. Ena personen bär klänning.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 5.5. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 5.5 | Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

  Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.

 • Rödorange bakgrund vita illustrationer, en sjuksköterska och en gravid person står intill varandra bredvid en p-pillerkarta och en kondom.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 5.6. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 5.6 | Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

  Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive översynskonferenser.

 • Rödorange bakgrund vita illustrationer, två personer står tillsammans mellan två spannmålsax, under ett hus och ett mynt. Ena personen bär klänning.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 5.A. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 5.A | Lika rätt till ekonomiska resurser och ägande samt tillgång till finansiella tjänster

  Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med nationell lagstiftning.

 • Rödorange bakgrund vita illustrationer, tre personer i olika åldrar står bredvid varandra, håller händerna och höjer armarna i luften. Ovanför dem en bärbar dator som skickar signaler till en smartphone.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 5.B. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 5.B | Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik

  Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

 • Rödorange bakgrund vita illustrationer, två personer står på en gungbräda i balans, håller varann i handen med armarna lyfta mot himlen. Ena personen bär klänning.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 5.C. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 5.C | Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet

  Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer.

 1. Mål 5
 2. Delmål 5.1
 3. Delmål 5.2
 4. Delmål 5.3
 5. Delmål 5.4
 6. Delmål 5.5
 7. Delmål 5.6
 8. Delmål 5.A
 9. Delmål 5.B
 10. Delmål 5.C
Laddar...