Rapport från Regeringskansliet

2021 - Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling

Publicerad

Ladda ner:

Rapporten är en så kallad frivillig nationell granskning som ger en helhetsbild av hur Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030 går. Rapporten har tagits fram i en konsultationsprocess med bidrag från ett stort antal aktörer i det svenska samhället.