Hoppa till huvudinnehåll

Stockholm+50 ska påskynda genomförandet av Agenda 2030

Publicerad

FN:s möte Stockholm+50 ska bidra till att snabba på genomförandet av åtaganden för klimat och miljö som gjorts inom Agenda 2030 och till att främja en hållbar återhämtning efter pandemin. Ambitionen är att förena det internationella samfundet i mer samarbete och handling.

Temat för Stockholm+50 är “A healthy planet for all – our responsibility, our opportunity". Innebörden är att alla har ett gemensamt ansvar för de globala utmaningarna, som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, men mötet syftar också till att visa på möjligheterna med lösningar som kan bidra till en hållbar framtid.

Att snabba på takten i genomförandet av de globala målen är i fokus för Stockholm+50. FN:s miljöprogram Unep beskriver i sin rapport Making Peace with Nature, som gavs ut i februari 2021, de tre planetära kriser som världssamfundet måste adressera, nämligen klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och föroreningar. Alla dessa är skapade av människan.

En icke hållbar global produktion och konsumtion av varor bidrar till dessa kriser. En ambition är att Stockholm+50 lyfter frågan om globala värdekedjor, med särskilt fokus på transporter, mode, elektronik och livsmedel.

Den centrala delen i Stockholm+50 blir de tre ledarskapsdialogerna kring följande teman:

1.Reflektera över behovet av brådskande åtgärder för en välmående planet och välstånd för alla (Reflecting on the urgent need for actions to achieve a healthy planet and prosperity for all)

2.Nå en hållbar och inkluderande återhämtning från Covid19-pandemin (Achieving a sustainable and inclusive recovery from the COVID-19 pandemic)

3.Öka takten i genomförandet av miljödimensionen i hållbar utveckling inom ramen för FN:s årtionde för handling (Accelerating the implementation of the environmental dimension of sustainable development in the context of the Decade of Action and delivery for sustainable development)

Tanken är att dialogerna ska utmynna i rekommendationer som i sin tur blir en central del av resultatet från Stockholm+50. De tre ledarskapsdialogerna var också fokus för det förberedande möte för Stockholm+50 som ägde rum i FN:s generalförsamling den 28 mars. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och Kenyas kabinettsekreterare för miljö, Keriako Tobiko, var medvärdar och ledde det förberedande mötet. De länder som utsetts som medordförande under Stockholm+50 (Kanada och Ecuador, Tyskland och Indonesien, samt Finland och Egypten) ledde varsin interaktiv diskussion kring ledarskapsdialogernas teman. Ett fyrtiotal länder och grupper av länder gjorde inlägg, liksom ett tjugotal organisationer från civilsamhället, inklusive flera ungdomsrepresentanter.

Stockholm+50 ligger tidsmässigt mitt emellan FN:s klimatmöten COP26 och COP27, och innan partsmötet inom konventionen för biologisk mångfald, CBD COP15, vilket preliminärt äger rum under hösten. Stockholm+50 blir därmed en viktig språngbräda för accelerera genomförandet av det globala hållbarhetsarbetet. Mötet förväntas också kunna lägga ett större helhetsperspektiv på frågorna än de möten som är knutna till olika miljökonventioner.

Om Stockholm+50

Det internationella FN-mötet Stockholm+50 hålls i Stockholm den 2–3 juni 2022. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Stockholm +50 arrangeras som ett internationellt högnivåmöte med förväntat deltagande från länder, näringsliv, civilsamhället och internationella organisationer.

Laddar...