Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Inskränkningarna i upphovsrätten SOU 2024:4

Publicerad

Betänkande av Utredningen om upphovsrättens inskränkningar.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 21 juli 2022 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar i upphovsrätten. Till särskild utredare förordnades lagmannen Anders Dereborg. 

Syftet med översynen har varit att åstadkomma ett tydligare och modernare regelverk för sådan användning av upphovsrättsligt skyddade verk som kan ske utan tillstånd. 

I uppdraget har ingått att föreslå de ändringar som behövs för att bland annat säkerställa att det finns rimliga möjligheter att återge offentlig konst samt att använda verk och andra skyddade prestationer vid nyhetsrapportering och i parodisyfte. 

Den 19 januari 2024 överlämnades betänkandet Inskränkningarna i upphovsrätten. I betänkandet föreslås bland annat att reglerna om konst i det offentliga rummet anpassas till dagens förhållanden, ökade möjligheter att använda verk i nyhetsrapportering och en ny generell inskränkning för parodier och liknande uttryck. Det föreslås även att reglerna om namn- och källangivelse förtydligas och att det införs en tolkningsregel motsvarande den så kallade trestegsregeln i upphovsrättslagen. Förslagen innebär vidare att kulturarvsinstitutioner får ökade möjligheter att använda verk och att det införs en ny inskränkning för vetenskaplig forskning. 

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 september 2025.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...