Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om upphovsrättens inskränkningar (Ju 2022:16) Dir. 2023:131

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 21 juli 2022 kommittédirektiv om en översyn av vissa frågor om upphovsrätt (dir. 2022:125). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 25 november 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 19 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...