Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Krav på tillgänglighet av vissa grundlagsskyddade medier ska utredas

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över om tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen behöver justeras så att kraven enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv ska kunna uppfyllas.

I EU:s tillgänglighetsdirektiv ställs krav på att produkter och tjänster ska vara tillgängliga genom exempelvis textning, tolkning eller uppläsning, framför allt för personer med funktionsnedsättning. En utredning får i uppdrag att se över om mediegrundlagarna behöver justeras så att fler tjänster ska kunna omfattas av kraven på tillgänglighet.

Utredaren får i uppdrag att

  • analysera hur tillgänglighetsdirektivets krav förhåller sig till tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen,
  • bedöma och redovisa vilka ändringar i mediegrundlagarna som kan behöva göras för att kraven enligt direktivet ska kunna uppfyllas, och
  • lämna förslag på författningsändringar som är motiverade.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2024.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide