Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Utredare föreslår tidsbegränsat utvecklingsstöd till tidskrifter

Publicerad

Utredaren Madeleine Sjöstedt har i dag överlämnat promemorian "Ett digitalt utvecklingsstöd till vissa tidskrifter" till kulturminister Parisa Liljestrand. Promemorian innehåller förslag till ett tidsbegränsat digitalt utvecklingsstöd till tidskrifter som bedriver fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik.

Ladda ner:

Syftet med det föreslagna stödet är att ge tidskrifterna förutsättningar att anpassa sig till nya digitala marknadsförutsättningar.

–Regeringen har som målsättning att stärka demokratin genom att tillförsäkra allmänheten tillgång till oberoende och tillförlitlig journalistik och att bidra till en mångfald på mediemarknaden. Jag ser fram emot att nu sätta mig in i utredningens betänkande för att se hur förslagen kan bidra till det målet, säger kulturminister Parisa Liljestrand. 

Förslaget kommer nu att beredas i Regeringskansliet.

Bakgrund

Den 8 juni 2023 gav Kulturdepartementet utredaren Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet, i uppdrag att utreda behovet av ett tidsbegränsat stöd till tidskrifter som bedriver fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik.
I utredarens uppdrag ingick att:

  • definiera vad som kännetecknar tidskrifter som bedriver fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik,
  • översiktligt kartlägga förekomsten av sådana tidskrifter,
  • analysera möjligheterna till stöd för sådana tidskrifter inom ramen för befintliga eller föreslagna stödsystem,
  • bedöma behovet av ett tidsbegränsat särskilt stöd för sådana tidskrifter,
  • om behov bedöms finnas av ett särskilt stöd till sådana tidskrifter, med beaktande av EU:s regler om statligt stöd lämna förslag till hur ett tidsbegränsat tidskriftsstöd kan utformas, vilka kriterier som bör ligga till grund för fördelning av stöd och vilken instans som ska besluta om stöd.
  • vid behov lämna nödvändiga författningsförslag.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Laddar...