Rättsväsendet

Rättsväsendet omfattar de institutioner som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet i Sverige, det vill säga polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det innebär att förebygga och bekämpa brottslig verksamhet, utreda brott, verkställa påföljder samt ge stöd till brottsoffer.

Ansvariga för rättsväsendet

Ansvarigt statsråd

Gunnar Strömmer
Gunnar Strömmer Justitie­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om rättsväsendet

  • Ny huvudregel för ökad informationsdelning med brottsbekämpningen

    Regeringen har tagit emot ett betänkande med förslag på regler för en ökad informationsdelning med brottsbekämpande myndigheter. Utredningen föreslår en ny huvudregel om att information som behövs för att förebygga och bekämpa brott ska delas med brottsbekämpande myndigheter.

  • Utredning föreslår ny lag om anonyma vittnen

    Utredningen om Anonyma vittnen har överlämnat sitt delbetänkande till justitieminister Gunnar Strömmer. I betänkandet föreslår utredningen att det ska införas ett system med anonyma vittnen i brottmål.

Innehåll om rättsväsendet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2240 träffar.