Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nytt uppdrag för att förhindra verksamheter kopplade till våldsbejakande extremism att ta del av offentliga medel

Publicerad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att vidta förberedelser inför inrättandet av en stödfunktion vid Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brå. Syftet med stödfunktionen är att förhindra att offentliga medel fördelas till verksamheter med kopplingar till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer.

De senaste åren har efterfrågan av stöd för att förhindra att offentliga medel fördelas till verksamheter med kopplingar till våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer ökat. Behovet av stöd avser kunskap och utredningskapacitet i ärenden där det kan uppkomma frågor om dessa miljöer. CVE har omfattande kunskap och erfarenhet av frågor om våldsbejakande extremism och spelar därför en central roll i arbetet.

– Vi måste förhindra att offentliga medel fördelas till våldsbejakande extremism och andra antidemokratiska miljöer. Uppdraget är en viktig del i införlivandet av regeringens nya strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Regeringen har nyligen presenterat en ny samlad nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism. En av målsättningarna i den nya strategin är att inga offentliga medel ska fördelas till antidemokratisk verksamhet. Uppdraget till Brå är en viktig del i arbetet för att uppfylla strategins målsättning.

I uppdraget ingår att vidta förberedelser inför att en stödfunktion ska inrättas vid CVE. Förberedelserna ska vidtas med utgångspunkt i förslagen som lämnades i slutbetänkandet Rätt mottagare – Granskning och integritet (SOU 2021:99).

Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2024.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...