Startsidan

Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

 • Kulturministern presenterade Kulturdepartementets delar av regeringens budgetproposition 2024

  Onsdag den 20 september presenterade kulturminister Parisa Liljestrand Kulturdepartementets delar av budgetpropositionen för 2024 vid en pressträff.

 • Presentation av budgetpropositionen för 2024

  Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 till riksdagen. Samtidigt lämnades även höständringsbudgeten för 2023. Finansminister Elisabeth Svantesson presenterade budgeten på en pressträff.

 • Budgetpropositionen för 2024 har lämnats till riksdagen

  I dag överlämnades budgetpropositionen för 2024 till riksdagen. Regeringen lade fram en budget för att hantera Sveriges mest akuta problem. Det handlar om att bekämpa inflationen och hantera inflationens effekter genom att stötta hushållen och välfärden. Försvaret och rättsväsendet får dessutom betydande tillskott för att göra Sverige tryggare. Summan av reformerna i budgeten uppgår till 39 miljarder kronor nästa år. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Regeringen deltar vid FN:s generalförsamlings öppnande i New York

  Fokus för Sverige under höstens inledande högnivåvecka ligger bland annat på stöd till Ukraina, bilaterala relationer, klimatfrågan och hälsa.
  Fokus för Sverige under höstens inledande högnivåvecka ligger bland annat på stöd till Ukraina, bilaterala relationer, klimatfrågan och hälsa. Foto: Manuel Elías/ UN Photo

  I samband med att generalförsamlingens 78:e session inleds i FN-högkvarteret i New York den 18-26 september hålls flera högnivåmöten. På plats deltar statsminister Ulf Kristersson, utrikesminister Tobias Billström, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Illustration: Regeringskansliet

Statens budget

Den 20 september överlämnades regeringens budgetproposition för 2024 till riksdagen. På sidan om statens budget samlar vi information om förslag som ingår i budgetpropositionen för 2024.

Pressträff Lotta Edholm, Oscar Sjöstedt, Elisabeth Svantesson och Jakob Forssmed.
I höstbudgeten föreslår regeringen att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor från och med nästa år. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kraftiga tillskott till välfärden i höstbudgeten

Regeringen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner. I den kommande höstbudgeten föreslår regeringen att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor från och med nästa år. Förstärkningen behövs för att stötta kommuner och regioner i spåren av den höga inflationen. Förutom de generella statsbidragen föreslår regeringen även nära 6 miljarder i riktade statsbidrag till kommunsektorn för 2024, sammantaget ett tillskott på nära 16 miljarder kronor.

Foto: Linnea Ilbring/Regeringskansliet

Regeringens lässatsning: bemannade skolbibliotek och pengar för att köpa in böcker

Läsförmågan och tiden som läggs på läsning sjunker bland barn och unga i Sverige. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför flera satsningar för att stärka elevernas läsförmåga. Det handlar bland annat om en storsatsning på bemannade skolbibliotek och pengar för att köpa in böcker.

Gunnar Strömmer och statsministern i pressträff om historisk satsning på rättsväsendets myndigheter.
Rättsväsendet stärkas ska stärkas genom en historisk satsning på rättsväsendets myndigheter. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Historiska satsningar på rättsväsendet för att återupprätta tryggheten i Sverige

Regeringen genomför just nu en stor omläggning av rättspolitiken för att återupprätta tryggheten i Sverige. För att genomföra den omläggningen gör regeringen historiska satsningar på rättsväsendet. Sammanlagt beräknas rättsväsendet växa från 69 till 90 miljarder kronor mellan år 2023 och 2026, en ökning med 21 miljarder kronor.

Illustration: Regeringskansliet

Afrikansk svinpest konstaterad i Sverige

Den 6 september konstaterades det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige. Det är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige.

Illustration: Regeringskansliet

Arbetet med att stärka Sveriges säkerhet

Här hittar du samlad information om regeringens åtgärder för att stärka Sveriges säkerhet, skydda svenska medborgare och värna svenska ekonomiska intressen med anledning av det allvarliga säkerhetspolitiska läget.

Illustration: Regeringskansliet

Energikrisen

Samlad information om regeringens åtgärder för att att hantera energikrisen på kort och lång sikt genom att kraftsamla, spara energi och stötta hushåll och företag.

Illustration: Regeringskansliet

Propositionsförteckning hösten 2023

Propositioner avsedda att lämnas under tiden från 12 september 2023 till mitten av januari 2024.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 32298 träffar.