Startsidan

Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

Statsminister Ulf Kristersson i halvfigur framför drapering
Statsminister Ulf Kristerssons tal till nationen den 28 september. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Stats­minister Ulf Kristersson höll tal till nationen

Torsdagen den 28 september, klockan 19.00 höll statsminister Ulf Kristersson ett tal till nationen med anledning av det grova våldet.

Illustration: Regeringskansliet

Statens budget

Den 20 september överlämnades regeringens budgetproposition för 2024 till riksdagen. På sidan om statens budget samlar vi information om förslag som ingår i budgetpropositionen för 2024.

Illustration: Regeringskansliet

Toppmöte på Gotland om försvars- och säkerhetspolitiska frågor

Fredag den 13 oktober står statsminister Ulf Kristersson värd för ett toppmöte med stats- och regeringschefer på Gotland. Mötet sker inom ramen för det regionala försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF).

Statsministern och skolministern på besök i Edboskolan i Huddinge.
Statsministern och skolministern på besök i Edboskolan Huddinge. Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

Stats­ministern gör välfärdsbesök runt om i Sverige

Under hösten kommer statsminister Ulf Kristersson besöka verksamheter inom skola, vård och omsorg. Statsministern kommer träffa medarbetare inom välfärden, men även elever på våra skolor och äldre inom äldreomsorgen.

Illustration: Regeringskansliet

Afrikansk svinpest konstaterad i Sverige

Den 6 september konstaterades det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige. Det är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige.

Illustration: Regeringskansliet

Arbetet med att stärka Sveriges säkerhet

Här hittar du samlad information om regeringens åtgärder för att stärka Sveriges säkerhet, skydda svenska medborgare och värna svenska ekonomiska intressen med anledning av det allvarliga säkerhetspolitiska läget.

Illustration: Regeringskansliet

Energikrisen

Samlad information om regeringens åtgärder för att att hantera energikrisen på kort och lång sikt genom att kraftsamla, spara energi och stötta hushåll och företag.

Illustration: Regeringskansliet

Propositionsförteckning hösten 2023

Propositioner avsedda att lämnas under tiden från 12 september 2023 till mitten av januari 2024.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 32432 träffar.