Konsumentfrågor i statens budget

Konsumentfrågor är en del av utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentfrågor i statens budget.

Området omfattar följande anslag:

2:1 Konsumentverket
2:2 Allmänna reklamationsnämnden
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen
2:4 Åtgärder på konsumentområdet
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.