Konsumentfrågor i statens budget

Konsumentfrågor är en del av utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentfrågor i statens budget.

Området omfattar följande anslag:

2:1 Konsumentverket
2:2 Allmänna reklamationsnämnden
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen
2:4 Åtgärder på konsumentområdet
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter

Mer om statens budget

Den 15 november 2018 lämnade övergångsregeringen budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. Den 12 december beslutade riksdagen om ramarna för statens utgifter. Riksdagens rambeslut innebär förändringar i förhållande till övergångsregeringens budgetförslag.