Konsumentfrågor i statens budget

Uppdaterad

Konsumentfrågor är en del av utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentfrågor i statens budget.

Området omfattar följande anslag:

2:1 Konsumentverket
2:2 Allmänna reklamationsnämnden
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen
2:4 Åtgärder på konsumentområdet
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter

Mer om statens budget

Den 21 september lämnar regeringen budgeten för 2021 samt höständringsbudgeten för 2020 till riksdagen.