Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Nätt och jämnt Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn – del 1 och del 2 (bilagor) SOU 2024:50

Publicerad

Omslag för utredningen SOU 2024:50

Betänkande från Utjämningskommittén 2022.

Ladda ner:

Utjämningskommittén 2022 har haft i uppdrag att göra en bred översyn av systemet för kommunalekonomisk utjämning och LSS-utjämningen samt vid behov föreslå förändringar.

I uppdraget har också ingått att se över vilka av dagens riktade statsbidrag som skulle kunna inordnas i det generella statsbidraget till kommunsektorn. Därutöver har kommittén haft i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att motverka höga och ökande skattesatser i kommuner och regioner, inklusive åtgärder för att minska risken för negativa bieffekter av inkomstutjämningen på tillväxten.

De förändringar som kommittén föreslår i detta betänkande föreslås införas från och med 1 januari 2026.

Laddar...