Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utredning om statens samverkan med kommunsektorn har överlämnats till civilministern

Publicerad

Utredningen innehåller en kartläggning och analys av nuvarande samverkansformer tillsammans med en bedömning av ändamålsenligheten. Utredningen har även lämnat förslag om åtgärder för en förbättrad samverkan.

Regeringen har idag tagit emot slutbetänkandet från Utredningen om statens samverkan med kommunsektorn. En ändamålsenlig samverkan mellan staten och kommunsektorn är nödvändig för att de olika nivåerna av den svenska offentliga förvaltningen ska fungera demokratiskt, rättssäkert och effektivt. Samverkan fyller en viktig funktion för både politik och förvaltning på nationell, regional och lokal nivå.

­­­− Jag upplever att det finns en bred samsyn om att samverkan är en viktig del i att få den offentliga verksamheten att fungera effektivt och ge största möjliga medborgarnytta. Samverkan mellan staten och kommunsektorn är ett komplext område som omfattar många områden och aktörer. Därför är det värdefullt att få en kartläggning och analys av hur samverkan fungerar idag samt förslag på hur den kan förbättras framöver, säger civilminister Erik Slottner.

Utredningen har även analyserat om kommunallagens reglering av distansdeltagande vid fullmäktige- och nämndsammanträden är ändamålsenligt utformad och lämnat förslag på ändringar.

Förslagen i slutbetänkandet kommer nu att beredas inom Regeringskansliet.

Presskontakt

Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström

Utredningens förslag i korthet

- Att regeringens överläggningar med kommunsektorn formaliseras genom en särskild lag i syfte att säkerställa en regelbundenhet, långsiktighet och förutsägbarhet i kontakterna mellan regeringen och kommunsektorn.

- Att ett regionalt kommunråd införs vid varje länsstyrelse för att främja informationsutbyte och samverkan.

- Att ett införande av handlingsoffentlighet i Sveriges Kommuner och Regioner utreds i särskild ordning i syfte att ge allmänheten bättre möjligheter till insyn.

- Att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda bildandet av en regional organisation för myndigheten i syfte att förbättra direkt samverkan med kommuner och regioner.

- Att det införs ett krav i hälso- och sjukvårdslagen om att regionerna inom varje samverkansregion ska samverka genom ett kommunalförbund eller gemensam nämnd. Syftet är att bättre kunna utnyttja den samverkansregionala nivån för en utvecklad samverkan mellan staten och regionerna.

- Att kommunallagens regler om fullmäktige- och nämndsammanträden ändras för att förenkla deltagande på distans.

Laddar...