Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilministern har tagit emot förslag om en digital identitetsplånbok

Publicerad

En digital identitetsplånbok ska kunna användas både on- och offline och kan exempelvis användas för att öppna ett bankkonto eller deklarera i alla EU-länder. Individen själv ska ha full kontroll över vilken data man delar med sig av.

Ladda ner:

Utredningen om säker och tillgänglig digital identitet överlämnade idag sitt slutbetänkande till civilminister Erik Slottner. Utredningen fick i december 2022 i uppdrag att föreslå hur en digital identitetsplånbok ska kunna utfärdas, samt lämna förslag på hur en statlig e-legitimation kan utfärdas på högsta tillitsnivå. I slutbetänkandet lämnade utredningen förslag på hur en digital identitetsplånbok kan utfärdas i enlighet med den reviderade EU-förordningen eIDAS II.

– Exempelvis kommer körkort, pass och utbildningsbevis kunna användas på ett säkert sätt i en digital plånbok. Istället för att ha körkortet i en plånbok i bakfickan så kommer det vara möjligt att ha det i mobilen. Regeringen välkomnar utredningens slutbetänkande och de förslag som lämnas, säger civilminister Erik Slottner.

I ett delbetänkande som regeringen mottog i oktober 2023 lämnade utredningen förslag på utformning av en statlig e-legitimation. Den statliga e-legitimationen kommer att ligga till grund för att få tillgång till en digital identitetsplånbok och förslagen från utredningens två betänkanden är därför nära sammankopplade.

Förslagen i slutbetänkandet kommer nu att beredas inom Regeringskansliet.

Presskontakt

Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström

Bakgrund

Den 3 juni 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till ändring av eIDAS-förordningen. Förslaget innebär bl.a. att varje medlemsstat ska utfärda en europeisk digital identitetsplånbok på högsta tillitsnivå. Tillitsnivån på e-legitimationen avgör hur tillförlitligt det är att personen som identifierar sig är den man utger sig för att vara. Plånboken ska möjliggöra för fysiska och juridiska personer att på ett säkert sätt bl.a. begära, erhålla, lagra, och använda personidentifieringsuppgifter och digitala bevis för autentisering online och offline samt att skriva under med kvalificerade elektroniska underskrifter.

EU:s digitala identitet kan användas i flera fall, till exempel för att;

• använda offentliga tjänster för att t.ex. få personbevis och läkarintyg eller anmäla adressändringar
• öppna bankkonto
• göra sin inkomstdeklaration
• söka till universitet och högskolor i hemlandet eller i ett annat EU-land
• spara läkemedelsrecept som kan användas i ett annat EU-land
• styrka sin ålder
• hyra en bil med hjälp av ett digitalt körkort
• checka in på ett hotell.

Laddar...