Hoppa till huvudinnehåll

Johan Pehrson

Johan Pehrson

Arbetsmarknads- och integrationsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

”Arbete är grunden för välståndet i Sverige och för individens egenmakt. Integrationen måste stärkas i Sverige. Fler behöver komma i arbete och utanförskapet ska minska. Arbetslinjen behöver stå i centrum. Fokus på arbete, språk och jämställdhet ger egenmakt till inte minst utrikes födda kvinnor.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Johan Pehrson

 • 15 000 sommarjobb och 2 000 fler yrkesutbildningsplatser för att motverka stigande arbetslöshet

  För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler utbildningsplatser på regionalt yrkesvux.

 • Regeringen bjöd in till pressträff

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

  Torsdagen den 7 mars bjöd energi- och näringsminister Ebba Busch, arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och försvarsminister Pål Jonson in till pressträff med anledning av att regeringen i dag fattar beslut om Sveriges anslutning till Nordatlantiska fördraget.

 • Stora satsningar på sjukvården

  Samarbetspartierna ger ytterligare ekonomiskt stöd till sjukvården för att generella uppsägningar av sjukvårdspersonal ska kunna undvikas och för att motverka att patienter drabbas av regionernas tillfälligt försvagade ekonomi. Samtidigt vidtas ytterligare åtgärder för att stödja en effektivisering av vården och för att säkerställa att patientnära verksamhet prioriteras.

Foto: Oscar Samuelsson/Regeringskansliet.

Roger Haddad blir utredare för Sverigekursen

Regeringen har tidigare beslutat att samhällsorienteringen ska ses över. Kunskapen om det svenska samhällets grundläggande värderingar behöver stärkas hos dem som kommer till Sverige. Regeringen har utsett Roger Haddad till särskild utredare för en ny samhällsorientering – Sverigekursen.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Myndighetsövergripande satsning för att attrahera och behålla internationell kompetens

Bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens är ett av de främsta tillväxthindren för företag i Sverige och har även blivit ett hinder för regional utveckling. Mot denna bakgrund satsar regeringen 25 miljoner kronor under 2024 för att stärka samordningen av ett tiotal myndigheters arbete kopplat till att attrahera och behålla internationell kompetens.

Johan Pehrson, Elisabeth Svantesson, Magnus Persson och Magnus Jacobsson fotograferade i helfigur bakom varsin talarpulpet.
Integrationsminister Johan Pehrson, finansminister Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsutskottets ordförande Magnus Persson, Sverigedemokraterna, samt Kristdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Magnus Jacobsson. Foto: Matilda Nehlmark/Regeringskansliet

Arbetslinjen stärks genom en inkomstbaserad a-kassa

Arbetslöshetsförsäkringen ska tydligare bidra till omställning mellan arbeten, förenkla administrationen för arbetslösa, arbetsgivare och a-kassorna samt på ett effektivt sätt motverka felaktiga utbetalningar. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om En arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster. Det nya regelverket föreslås införas den 1 oktober 2025.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Sverige ordförande i Nordiska ­ministerrådet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet. Visionen om att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region 2030 är vägledande för det svenska ordförandeskapet.

Innehåll från Johan Pehrson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 219 träffar.

Laddar...