Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Ökad svensk ammunitionsproduktion får finansiellt stöd av EU

Publicerad

Europeiska kommissionen har beslutat att ge finansiellt stöd till industriprojekt som syftar till att utöka produktionskapaciteten inom ammunitionsområdet. Regeringen har sedan tidigare beslutat att delfinansiera ett av projekten om kommissionen beviljade stöd. Detta projekt, hos företaget Nammo Sweden AB, kan på sikt komma att tredubbla kapaciteten för fyllning av artillerigranater.

Nammo Sweden AB har av europeiska kommissionen beviljats c:a 12,2 miljoner euro i stöd genom ASAP (Act in Support for Ammunition Production). Syftet är att utöka fyllningskapaciteten som kan tredubbla produktionen av artillerigranater hos Karlskogaföretaget kommande år.

I och med kommissionens beslut kommer svenska staten att delfinansiera Nammo Sweden AB:s projekt med 159 miljoner kronor. Resterande del finansieras av Nammo Sverige AB. Försvarets materielverk, FMV, har även lagt en ammunitionsbeställning på 155 mm artilleriammunition till ett värde av 141 miljoner kronor.

– Att utöka ammunitionsproduktionen i Europa och i Sverige är fundamentalt viktigt för Sveriges, Europas och för Ukrainas försvarsförmåga. Det europeiska produktionsstödet och den svenska delfinansieringen av Nammo Swedens projekt kan inom ett par år komma att tredubbla produktionen av de 155 mm granater som är efterfrågat av Ukraina, säger försvarsminister Pål Jonson.

Satsningen är det tredje steget i ett omfattande arbete för att öka produktionen av artilleriammunition och möjliggöra fortsatt stöd till Ukraina. Arbetet sker inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco och leds av FMV. Sedan tidigare har de nordiska länderna tecknat ett samarbetsavtal och lagt beställningar för att möjliggöra donationer av ammunition till Ukraina.

Projekten som kommissionen har beviljat stöd till:

  • Nammo Sverige: Ca 12,2 miljoner euro i bidrag mot en totalkostnad på ca 27 miljoner euro.
  • Eurenco Bofors: Ca 6,9 miljoner euro i bidrag. Totalt ca 34,3 miljoner euro.
  • Nammo Raufoss: 10 miljoner euro. Totalt 32,2 miljoner euro.
  • Nammo Lapua Oy: 22,5 miljoner euro. Totalt 51,4 miljoner euro.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand

Fakta om ASAP:

Kommissionen presenterade den 3 maj 2023 ett förordningsförslag till Europaparlamentet och rådet ”om stöd för ammunitionsproduktion”. Förordningsförslaget är baserat på den trespårsstrategi som rådet beslutade den 20 mars 2023, där rådet enades om att leverera ammunition som skjuts från marken mot markmål, artilleriammunition och robotar till Ukraina och uppmanade medlemsstaterna att gemensamt anskaffa ammunition och robotar för att såväl fylla på sina lager samtidigt som möjliggöra fortsatt stöd till Ukraina.

Enligt kommissionen kan en påfyllning av alltmer tömda lager och stöd till Ukraina endast vara effektivt om Unionens utbudssida också kan leverera. Därför gav rådet i uppdrag till kommissionen att lägga fram konkreta förslag för att skyndsamt stödja uppskalning av den europeiska försvarsindustrin, genom att bland annat åtgärda brister i produktionskapaciteten och främja investeringar, inklusive genom mobilisering av unionens budget där så är lämpligt.

Förordningen trädde i kraft under sommaren 2023 efter att ha förhandlats under det svenska ordförandeskapet i EU 2023.

Laddar...