Pål Jonson

Försvarsminister

Försvarsdepartementet

"Försvaret av Sverige är en kärnuppgift för staten och grundläggande för vår demokrati och frihet. Ett starkare försvar, medlemskap i Nato och stöd till Ukraina stärker vår säkerhet i en orolig tid."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Pål Jonson

 • Avtal om försvarssamarbete med USA undertecknat

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

  Sverige och USA har genom försvarsminister Pål Jonson och försvarsminister Lloyd J. Austin III undertecknat ett försvarssamarbetsavtal som betyder att länderna kommit överens om förutsättningarna för amerikanska styrkor att verka inom Sverige.

 • Försvarsinnovationsinitiativet skapar förutsättningar för nya arbetssätt och samarbeten

  • Pål Jonson pratar med en annan person.

   Försvarsminister Pål Jonson.

   Foto: Niklas Forsström/Försvarsdepartementet

  • Flera personer står inomhus och pratar med varandra och dricker kaffe.

   Representanter för myndigheter och näringsliv möttes på Försvarsdepartementet.

   Foto: Niklas Forsström/Försvarsdepartementet

  Den 28 november ledde försvarsminister Pål Jonson det sista av fyra möten, s k försvarsinnovationsdialoger, som är startpunkten för regeringens försvarsinnovationsinitiativ. Syftet är att skapa förutsättningar för att bland annat omhänderta de möjligheter som banbrytande teknik innebär i relation till militära förmågebehov.

Korvetter (stridsfartyg) till sjöss.
Korvetter av Visbyklass kommer att delta. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten.

Sverige deltar i JEF-verksamhet för att skydda kritisk infrastruktur i Östersjön

Den senaste tiden har skador vid flera tillfällen upptäckts på kablar och ledningar i Östersjön. Nu ökar försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF) närvaron i viktiga områden för att bidra till ökat skydd av kritisk undervattensinfrastruktur. Sverige deltar med två korvetter.

Foto: Regeringskansliet

Pressträff efter försvars­ministermöte mellan de nordiska och baltiska länderna

Den 23 november bjöd försvarsminister Pål Jonson in till en pressträff i samband med mötet med försvarsministrarna från de nordiska och baltiska länderna på Karlbergs slott.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Nytt militärt stödpaket till Ukraina

Den 6 oktober fattade regeringen beslut om en extra ändringsbudget som innebär ett förslag till nytt stödpaket till Ukraina. Detta stödpaket innehåller artilleriammunition, reservdelar, infanteriutrustning, kommunikationsutrustning och ammunition till Stridsfordon 90 till ett värde av cirka 1,7 miljarder kronor. Regeringen presenterade också ett uppdrag till Försvarsmakten att analysera och redovisa förutsättningar att stödja Ukraina med JAS 39 Gripen.

Foto: Regeringskansliet

Regeringens budgetsatsningar på det militära området 2024

Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Det ställer nya krav på det militära försvaret.

Innehåll från Pål Jonson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 175 träffar.