Pål Jonson

Försvarsminister

Försvarsdepartementet

"Försvaret av Sverige är en kärnuppgift för staten och grundläggande för vår demokrati och frihet. Ett starkare försvar, medlemskap i Nato och stöd till Ukraina stärker vår säkerhet i en orolig tid."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Pål Jonson

Från vänster i bild står Sveriges försvarsminister Pål Jonson, Nederländernas försvarsminister Kajsa Ollongren och Danmarks försvarsminister Troels Lund Poelsen.
Försvarsminister Pål Jonson, Nederländernas försvarsminister Kajsa Ollongren och Danmarks försvarsminister Troels Lund Poelsen. Foto: EU

EU:s militära stöd till Ukraina i fokus på försvars­ministermöte

När EU:s försvarsministrar möttes i Bryssel den 14 november var huvudämnet olika aspekter av EU:s militära stöd till Ukraina och hur det kan stärkas. I anslutning till mötet träffades också försvarsministrarna Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Försvarsminister Pål Jonson företrädde Sverige vid mötet.

Foto: Regeringskansliet

Pål Jonson och Carl-Oskar Bohlin höll pressträff i Göteborg

Den 17 oktober höll försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin en pressträff i Göteborg. Syftet med pressträffen var att ge en lägesbild av en ny utveckling som rör kritisk infrastruktur i havet med koppling till Sverige.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Nytt militärt stödpaket till Ukraina

Den 6 oktober fattade regeringen beslut om en extra ändringsbudget som innebär ett förslag till nytt stödpaket till Ukraina. Detta stödpaket innehåller artilleriammunition, reservdelar, infanteriutrustning, kommunikationsutrustning och ammunition till Stridsfordon 90 till ett värde av cirka 1,7 miljarder kronor. Regeringen presenterade också ett uppdrag till Försvarsmakten att analysera och redovisa förutsättningar att stödja Ukraina med JAS 39 Gripen.

Foto: Regeringskansliet

Regeringens budgetsatsningar på det militära området 2024

Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Det ställer nya krav på det militära försvaret.

Innehåll från Pål Jonson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 169 träffar.