Hoppa till huvudinnehåll

Acko Ankarberg Johansson

Sjukvårdsminister

Socialdepartementet

"Sverige ska erbjuda en god vård i tid och en jämlik vård i hela landet. Vägen dit är en utbyggd primärvård, fler vårdplatser och kortare köer till specialistvården. Vi vill också införa en nationell vårdförmedling för att öka tillgången till vård och utreda möjligheterna för hur vi helt eller delvis inför ett statligt huvudmannaskap för sjukvården för att säkra tillgång och kvalitet."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Acko Ankarberg Johansson

 • Regeringen presenterar utredning för en ny och stärkt vårdgaranti

  Regeringen avser i dag fatta beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera och föreslå en ny och stärkt vårdgaranti med väsentligt kortare tidsgränser än i dag. Syftet är att hälso- och sjukvården på ett bättre sätt ska leva upp till kraven på en tillgänglig och jämlik vård.

 • Sverige och Danmark samlade EU:s hälsoministrar för ett möte om läkemedelslagstiftningen

  • Foto på Acko Ankarberg Johansson och Sophie Løhde

   Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Danmarks inrikes- och hälsominister Sophie Løhde vid frukostmötet där ministrar och representanter för flera länder diskuterade konkurrenskraft i Europa och översynen av EU:s läkemedelslagstiftning.

   Foto: Martin Premmert/Regeringskansliet

  • Foto på Acko Ankarberg Johansson som blir intervjuad.

   Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson deltog vid det informella mötet för EU:s hälsoministrar inom rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) den 23–24 april i Bryssel som arrangedes av det belgiska EU-ordförandeskapet

   Foto: Belgian Presidency of the Council of the European Union / Julien Nizet

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Danmarks inrikes- och hälsominister Sophie Løhde bjöd in till frukostmöte i Bryssel, i samband med det informella EPSCO-mötet den 24 april, för att diskutera läkemedel med fokus på konkurrenskraft i Europa och översynen av EU:s läkemedelslagstiftning.

 • 385 miljoner kronor till satsningar på civilt försvar och cybersäkerhet

  Den 11 april presenterade regeringen ett paket med åtgärder som ska stärka det civila försvaret och cybersäkerheten. Satsningarna på totalt 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 2024 är en del av regeringens arbete för att öka takten i att utveckla det civila försvaret.

 • Rest- och bristsituationer av läkemedel ska förebyggas

  Foto: Jens Lindström/Scandinav/TT

  Rest- och bristsituationer av läkemedel uppstår allt oftare, både i Sverige och globalt sett. Regeringen följer frågan noga och arbetar för att stärka beredskapen kring läkemedelsförsörjning, att mildra effekterna vid restnoteringar och för att bristsituationer inte ska uppstå.

Foto på Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson på pressträff.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen ett sektorsbidrag som omfattar 3 miljarder kronor 2024 och ska betalas ut till regionerna efter vårdbehov. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett nytt sektorsbidrag och ökade prestationsbundna bidrag ska stärka hälso- och sjukvården i hela landet

Regeringen föreslår ett sektorsbidrag om 3 miljarder under 2024 med syfte att stärka möjligheterna för hälso- och sjukvården att bedriva en god och patientsäker hälso- och sjukvård. Utöver det avser regeringen att öka de tidigare aviserade prestationsbundna bidragen till regionerna om 2 miljarder per år 2023–2025 med 1,5 miljarder kronor under 2025. Utöver det föreslås 43 miljoner i ökat stöd till utvecklingen mot en nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården samt en dubblering av satsningen mot cancer.

Gruppbild på Camilla Waltersson Grönvall, Jakob Forssmed, Anna Tenje och Acko Ankarberg Johansson
De fyra statsråden på Socialdepartementet: socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, socialminister Jakob Forssmed, äldre- och socialföräkringsminister Anna Tenje och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett hälsosamt liv i trygghet - Sveriges ordförandeskap i Nordiska ­ministerrådet 2024

”Ett hälsosamt liv i trygghet” är temat för hälso- och socialområdet under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024. Särskilt prioriterade områden är förebyggande insatser inom vård och omsorg, digitala lösningar inom social- och hälsopolitik, antimikrobiell resistens, tillgång till läkemedel, en god och jämlik hälsa samt hur samarbetet kring beredskap inom hälso- och sjukvården i Norden kan utvecklas.

Deputy Secretary for Health and Human Services, Andrea Palm, and Minister for Health Care, Acko Ankarberg Johansson, signing the agreement.
Deputy Secretary for Health and Human Services, Andrea Palm, and Minister for Health Care, Acko Ankarberg Johansson, signing the agreement. Joel Apelthun/Government Offices of Sweden

Avtal med USA främjar cancerforskningen

Sverige och USA har ingått ett bilateralt samarbetsavtal om cancerforskning och cancervård. Avtalet bygger vidare på det samarbetsavtal som slöts mellan länderna 2016, och syftar till att nå snabbare forskningsresultat genom ökat utbyte.

Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Nationell förlossningsplan en viktig satsning på kvinnors hälsa

En nationell plan för förlossningsvården är en viktig del av regeringens ambition att skapa en mer jämlik, nära och patientsäker vård i hela landet. Planen kommer att skapa en tydlig inriktning för utvecklingen av förlossningsvården i hela landet och täcka hela vårdkedjan.

Innehåll från Acko Ankarberg Johansson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 215 träffar.

Laddar...