Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Statssekreteraren besökte Genève för dialog om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Publicerad

Den 11–12 mars deltog statssekreterare Minna Ljunggren i Sveriges dialog med FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Dialogen ägde rum på FN-kontoret i Genève. Syftet med mötet var kommitténs granskning av den kombinerade andra och tredje rapporten som Sverige lämnade till kommittén i november 2019.

Statssekreterare Minna Ljunggren deltog i Sveriges dialog med FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Statssekreterare Minna Ljunggren deltog i Sveriges dialog med FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Foto: Regeringskansliet

Statssekreteraren ersatte socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall som delegationsledare då mötet sammanföll med Sveriges Natointräde. Den svenska delegationen bestod därutöver av 17 tjänstemän från flera olika departement samt generaldirektören för Myndigheten för delaktighet.

- Som socialtjänstminister är min ambition att fortsätta arbetet för en mer effektiv, systematisk och långsiktig hållbar funktionshinderspolitik som utgår från FN-konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt som Sverige på många sätt är ett föregångsland för arbetet med rättigheter för personer med funktionsnedsättning, finns det också delar som behöver utvecklas och bli bättre. Därför är det här ett viktigt arbete och jag ser fram emot att ta del av det som togs upp under dialogen, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Sverige ratificerade konventionen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2008 och den trädde i kraft den 14 januari 2009. Som konventionsstat är man skyldig att lämna rapporter till FN-kommittén med viss periodicitet om hur landet uppfyller åtagandena enligt konventionen. När kommittén har granskat rapporterna genomförs dialogen med medkonventionsstaten. Kommittén lämnar därefter sammanfattande slutsatser och rekommendationer med förslag på åtgärder som konventionsstaten bör genomföra för att bättre efterleva konventionen.

Regeringen anser att civilsamhällets uppföljning av hur medlemsstaten lever upp till sina åtaganden är en viktig del i genomförandet av konventionen. Regeringen har därför beviljat medel till Funktionsrätt Sverige för framtagandet av en alternativrapport som publicerades 2019 samt för en uppdatering av rapporten som lämnades till FN i samband med dialogen med kommittén.

Socialtjänstministern och tjänstemän från den svenska delegationen träffade även ett antal civilsamhällesorganisationer inför dialogen för att få fördjupad kunskap om de brister som organisationerna har identifierat vad gäller rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Representanter från olika civilsamhällesorganisationer befann sig även på plats i Genève och bjöds in till ett kort möte med den svenska delegationen efter dialogen med kommittén.

Socialtjänstministern kommer att bjuda in berörda organisationer till ett möte den 29 maj för att diskutera dialogen och kommitténs rekommendationer.

Laddar...