Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Förbättrat stöd för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden

Publicerad

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga står ofta längre ifrån arbetsmarknaden och behöver förbättrat stöd från Arbetsförmedlingen. I regleringsbrevet för 2024 ger regeringen därför Arbetsförmedlingen en rad uppdrag. Myndigheten ska bland annat snabbare identifiera funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga hos arbetssökande och öka antalet deltagare med lönebidrag. Det framgår av Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2024.

– Det behövs en rad insatser för att förbättra stödet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. Arbetsförmedlingen måste bli snabbare på att identifiera personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för att mer effektivt kunna erbjuda dessa individer relevanta insatser, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

För att förbättra möjligheterna för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden behöver deras behov identifieras snabbare. Arbetsförmedlingen har påtalat behovet av att utveckla inskrivningen för att inhämta information om funktionsnedsättning så tidigt som möjligt, för att korta ledtider till arbete, något som även påpekats av funktionsrättsrörelsen. Därför får Arbetsförmedlingen i uppdrag att väsentligt korta den tid det i genomsnitt tar att identifiera och registrera funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Vidare tydliggörs det i ett av målen till Arbetsförmedlingen att myndigheten ska öka antalet deltagare med lönebidrag för att på så vis se till att fler personer med funktionsnedsättning kommer i jobb. Lönebidrag är ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivares lönekostnader som kan betalas ut vid anställning av en person med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga omfattas även av ett uppdrag till Arbetsförmedlingen om förstärkt stöd för att effektivt sammanföra långtidsarbetslösa med arbetsgivare. I verksamheten ska Arbetsförmedlingen prioritera personer som varit utan arbete i mer än två år, däribland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Arbetsförmedlingen får också i uppdrag att anvisa personer med nedsatt arbetsförmåga som varit utan arbete länge till lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall.

Presskontakt

Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-117 29 48
e-post till Alexandra Örenmark
Laddar...