Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Socialtjänstministern i möte med Funktionshindersdelegationen

Publicerad

Onsdagen den 17 april ledde socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Funktionshindersdelegationens första möte för året. På mötet redogjorde socialtjänstministern bland annat för de förhandlingar som pågår om förslaget på direktiv om ett EU-intyg för funktionsnedsättning och ett EU-parkeringstillstånd. Ministern diskuterade även den nyligen genomförda dialogen med FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt andra viktiga frågor.

Onsdagen den 17 april ledde socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Funktionshindersdelegationens första möte för året.
Under mötet berättade socialtjänstministern bland annat om de pågående förhandlingarna om förslaget på direktiv om ett EU-intyg för funktionsnedsättning och ett EU-parkeringstillstånd. Foto: Regeringskansliet

Funktionshindersdelegationen är regeringens samordningsorgan för överläggningar och ömsesidig information med funktionshindersrörelsen.

På mötet redogjorde socialtjänstministern bland annat för de förhandlingar som pågår om förslaget på direktiv om ett EU-intyg för funktionsnedsättning och ett EU-parkeringstillstånd. I korthet innebär förslaget att det ska bli enklare för personer med funktionsnedsättning att resa inom EU.

– Regeringen ser mycket positivt på förslag som bidrar till genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och som underlättar för personer med funktionsnedsättning att på ett effektivt sätt delta i samhället. Både det spanska och belgiska ordförandeskapet har jobbat hårt för att nå fram till en överenskommelse, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Under mötet diskuterades även dialogen med FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som ägde rum i Genève den 11–12 mars där statssekreterare Minna Ljunggren deltog som delegationsledare. Regeringen kommer nu att bjuda in ett flertal organisationer till dialog den 29 maj, för att diskutera de rekommendationer som FN-kommittén lämnat till regeringen.

I slutet av mötet hölls en frågestund där deltagarna fick ställa frågor till statsrådet. Frågorna rörde bland annat den nya socialtjänstlagen, ledsagning för synskadade och utredningen om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn.

Laddar...