Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nytt uppdrag till Försäkringskassan om föräldraavdrag inom assistansersättning

Publicerad

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att följa upp och analysera hur regeländringen om ett schabloniserat föräldraavdrag, och tillämpningen av den, har påverkat utfallet av rätten till assistansersättning.

– Personlig assistans är en viktig frihetsreform. Regeringens ambition är tydlig, den personliga assistansen och assistansersättningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet och alla som har rätt till stöd ska få det. Syftet med den reform som har genomförts är att fler personer och framför allt fler barn, ska få assistansersättning. säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Reformen stärkt rätt till personlig assistans, som infördes den 1 januari 2023, syftade till att framför allt fler barn ska få assistansersättning. Som en del av reformen infördes ett schabloniserat föräldraavdrag, för att underlätta bedömningen och öka likformigheten för hur behovet av personlig assistans ska bedömas för ett barn.

Av Försäkringskassans uppföljning av införandet framgår att det saknas tillräckliga uppgifter för att kunna uttala sig om i vilken utsträckning de förändringar som har iakttagits för barns rätt till assistansersättning beror på det schabloniserade föräldraavdraget. Vidare signalerar intresseorganisationer att förändringen i Försäkringskassans bedömning av föräldraansvaret inte har fått de effekter som förväntats.

Regeringen ger därför Försäkringskassan i uppdrag att följa upp och analysera hur regeländringen om ett schabloniserat föräldraavdrag, och tillämpningen av den, har påverkat utfallet av rätten till assistansersättning. Underlaget ska innehålla såväl en kvantitativ som en kvalitativ uppföljning. Uppdraget ska redovisas senast den 2 september 2024.

Genvägar

Regleringsbreven publiceras i Statsliggaren på Ekonomistyrningsverkets webbplats efter att regeringens beslut har expedierats.

Laddar...